Firma pożyczkowa w Warszawie

W Krajowym Rejestrze Długów figuruje już 1,7 mln dłużników. Zadłużenie sięga już zawrotnych kwot, a taka rzesza ludzi może zapomnieć o tym, że zostanie klientem w banku jeśli chodzi o pozyskanie jakiegokolwiek kredytu.

Sytuacji nie polepsza zła sytuacja gospodarcza i fakt, że według danych GUS aż 17% Polaków pozostaje bez stałej pracy. Wielu otrzymuje wynagrodzenie jedynie czasowo, znajduje się w tzw. szarej strefie i może zapomnieć o możliwości przedstawienia bankowi jakiegokolwiek zaświadczenia o zarobkach. Zobacz więcej